4 lutego 2016

Chłód #2

Tym chłodem już tu kiedyś zawiało.
O, tutaj.
Ale teraz wrócił, schładzając atmosferę podwójnie.

Jako zestaw.